Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava
Slovenská republika
02/ 206 69 906
0918 340 670

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Kontakt

Profil fakulty

FTVŠ UK pripravovala spočiatku v päťročnom štúdiu učiteľov telesnej výchovy, neskôr v štvorročnom štúdiu aj trénerov. Po čase pribudla príprava učiteľov brannej výchovy, ktorá zanikla po novembri 1989. Pôvodné trendy, kedy sa pripravovalo v štúdiu viac učiteľov telesnej výchovy ako trénerov, sú v súčasnosti opačné – o trénerské štúdium je väčší záujem. FTVŠ UK pripravuje aj odborníkov v kooperácii s inými fakultami (učiteľov v kooperácii s Filozofickou fakultou UK a Prírodovedeckou fakultou UK, regeneračných pracovníkov v kooperácii s Lekárskou fakultou UK a manažérov v kooperácii s Fakultou manažmentu UK). Na FTVŠ UK môžu študenti študovať vo všetkých troch stupňoch štúdia.
Cieľom FTVŠ UK zostáva aj naďalej príprava odborníkov pre telesnú výchovu a šport a výskum v oblasti Vied o športe (športová edukológia, športová humanistika a športová kinantropológia).
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku