Články: Pre študentov
O projekte

Pedagogická fakulta PU

Prešovská univerzita v Prešove

Pedagogická fakulta PU
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Slovenská republika
051 / 7470 552
051 / 7470 553
051 / 7470 554

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Kontakt

Profil fakulty

Pedagogická fakulta PU v Prešove pripravuje pedagogických pracovníkov (absolventi bakalárskeho štúdia) pre prácu v predškolských zariadeniach, školských kluboch, centrách voľného času; odborníkov pre oblasť kompenzačnej predprimárnej a primárnej edukácie detí z málo podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia; vychovávateľov pre špeciálne výchovné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, zariadenia pre výkon trestu mladistvých a pedagogických pracovníkov pre prácu s mentálne postihnutými. Absolventi magisterského štúdia sa uplatnia ako učitelia na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy); metodici pre oblasť primárneho vzdelávania; riadiaci a organizační pracovníci v predškolských zariadeniach; metodici a výskumní pracovníci v predškolských zariadeniach; špeciálnych materských školách, učitelia špeciálnych základných škôl, učitelia v základných školách pri diagnostických a reedukačných centrách, liečebno- výchovných sanatóriách alebo v iných inštitúciách pre starostlivosť o psychosociálne narušené deti a mládež.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku