Články: Pre študentov
O projekte

Elektrotechnická fakulta ŽU

Žilinská univerzita v Žiline

Elektrotechnická fakulta ŽU
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika
041/513 2063
041/513 2064

Zastupujete túto fakultu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil fakulty
Programy
Zahraničná spolupráca
Kontakt

Profil fakulty

História Elektrotechnickej fakulty začína v roku 1953 založením Vysokej školy železničnej v Prahe na základe odčlenenia od Českého vysokého učení technického v Prahe. Ďalší medzník v jej histórii tvorí rok 1959, kedy bola táto vysoká škola premenovaná na Vysokú školu dopravnú (VŠD) a Strojnícka fakulta a Elektrotechnická fakulta vytvorili spoločnú Strojnícku a elektrotechnickú fakultu. V roku 1962 sa VŠD presťahovala do Žiliny.

Spolu s ňou tu prišli i významní odborníci v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a vedy. Ďalším medzníkom v histórii EF je rok 1992, kedy sa EF po 33 rokoch vrátila k svojmu pôvodnému názvu. V roku 2003 bol Elektrotechnickej fakulte udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ako prvej fakulte technického zamerania a celkovo druhej fakulte v rámci Slovenskej republiky. Postupne nasledovali ďalšie tri úspešné recertifikácie v rokoch 2007, 2010 a 2013. Zameranie vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania jednotlivých katedier sa dynamicky vyvíja ako odozva na neustále sa meniace potreby trhu a vývoja vedy v rámci národného ako aj celoeurópskeho kontextu. Od riešenia klasických tém elektrotechnického inžinierstva v doprave zameraného na elektrickú trakciu, železničnú zabezpečovaciu techniku, či technickú prevádzku telekomunikácií, sa v súčasnosti hlavný dôraz kladie na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v priemysle, moderné telekomunikačné technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí.

Ocenenia

Ocenenie odbornej skupiny IEEE Czechoslovakia IAS/IES Chapter Activity Award

Ocenenie našej odbornej skupiny IEEE Czechoslovakia IAS/IES (Industrial Application Society/Industrial Electronic Society) Chapter, ktorej predsedníčkou je prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., bolo udelené spoločnosťou IES Industrial Electronic Society - Spoločnosťou pre priemyselnú elektroniku inštitúcie IEEE (celosvetová organizácia inžinierov elektrotechniky a elektroniky so sídlom v USA) za zvlášť aktívnu činnosť skupiny, ako je získavanie nových členov, posudková činnosť v sekcii IEEE-IES, návrhy a odporúčania na menovanie Senior Member členov, súťaže študentov Master Thesis Contest, ako aj ďalšie aktivity. Prevzatie ocenenia sa uskutočnilo na výročnej konferencii spoločnosti IEEE-IES 25.-28. októbra 2012 v kanadskom Montreale. Ocenenie odovzdal počas Award Ceremony prof. Gerard-André Capolino, prezident Spoločnosti pre priemyselnú elektroniku IEEE-IES.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku