Maja Garabášová

Tak to bude problém...

Školstvo je vďačná téma, o ktorej dokážeme diskutovať hodiny. Jeden si pamätá zo svojich školských čias to, iný zasa to.