Martin Broška

Výber vysokej školy si nenechávajte na poslednú chvíľu

Podľa čoho sa rozhodnete vy, aby ste nasledujúce roky nepremárnili, ale reálne využil nové poznatky v práci?