Kira Páczerová

Bezchybná výslovnosť detí v predškolskom veku

Prečo je nesprávna výslovnosť u 5-6 ročného dieťaťa problémom, ako jej predchádzať a akým spôsobom je možné vyvíjajúcu sa reč posilňovať?