Anna Dráľová

Miroslav Hřebecký: Českí riaditelia škôl nie sú pedagogickí lídri, ale dobrí administrátori a správcovia budov

Miroslav Hřebecký je programovým riaditeľom českej spoločnosti EDUin, expertom na riadenie školstva a podporu vo vzdelávaní. V Bratislave o možnostiach podpory škôl prednášal na podujatí OZ Nové školstvo.