Jana Bernaťáková

Kríza stredného veku – obdobie života, ktoré môže vydesiť, ale tiež priniesť veľa krásneho

Okolo 40-tky sa niečo mení. Píšem zámerne „niečo“, lebo tak to zvyčajne cítime. Niečo je inak. Niečo cítim inak. Niečo chcem inak. Niečo by malo byť inak… Nenápadne, pod povrchom sa dá NIEČO do pohybu. Menia sa naše hodnoty, predstavy o sebe, o živote a tým sa mení všetko.