Trénujeme s predškolákmi väčšie a menšie

Redakcia

Redakcia

Autor materiálu
Zisťovanie rozdielov s predškolákmi - väčší a menší objekt
© Copyright info
materiál pre:
Materské školy
rozsah:
1 strana

Nájdi najmenší a najväčší obrázok v každom riadku.