Obkresli obrázok s rybičkou a vymaľuj

Redakcia

Redakcia

Autor materiálu
Pre predškolákov - úlohy na grafomotoriku
© Copyright info
materiál pre:
Materské školy
rozsah:
1 strana

Obkresli si obrázky a nakoniec vymaľuj.