40 vianočných pracovných listov pre predškolákov

Redakcia

Redakcia

Autor materiálu
pracovné listy pre predškolákov Vianoce
© Copyright info
materiál pre:
Materské školy
rozsah:
40 strán

Precvičte si s predškolákmi úlohy zamerané na pozornosť a logické myslenie, rozvoj grafomotoriky i matematické myslenie. To všetko nájdete na 40 stranách s množstvom aktivít.