Platba

Suma musí byť väčšia ako 2,- EUR.
Chyba vo vstupných údajoch: Pravidelnosť platby.
Chyba vo vstupných údajoch: Spôsob platby.
Emailová adresa musí byť zadaná.
Nesprávny formát emailovej adresy.
Variabilný symbol musí obsahovať iba číslice.