Kristína Tomeková

Učiteľka M. Maková: Diskusia so študentmi mi otvára témy, ktoré som si dovtedy vôbec neuvedomila

Mária Maková vedie klub Akadémie veľkých diel na Gymnáziu v Leviciach už druhý rok. Rozprávali sme sa o tom, prečo by malo byť vzdelávanie nielen o vedomostiach, ale aj o budovaní charakteru, ako by mala škola pripraviť mladých ľudí na život, ako rastie ona aj jej študenti vďaka Akadémii.