Správa registratúry

Organizátor kurzu: Macrosoft s.r.o
Správa registratúry
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava
01.02.2017
Bratislava
29.03.2017
Bratislava
25.05.2017
Bratislava
9:00 - 15:00
Bratislava
Štefánikova 47
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

  Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
 • Podrobná informácia o novele zákona
 • Informácia o úpravách zákona s účinnosťou od 1. júla 2015
 • Nová metodika v oblasti správy registratúry
 • Elektronické dokumenty v praxi
 • Informácie o pripravovanom štandarde pre elektronické systémy na správu registratúry, správa elektronických dokumentov a podmienky ich hodnovernosti
 • Vyhláška MV SR č. 92/2013 – nové podrobnosti o vyraďovaní a hodnotení elektronických dokumentov, nové pravidlá ochrany elektronických dokumentov
 • Štandardy pre vedenie elektronických systémov na správu registratúry a správu elektronických dokumentov podľa výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z.
 • Špecifiká manipulácie s elektronickými dokumentmi
 • Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ( zákon o e-Gonvernmente)
 • Spôsob výkonu správy registratúry podľa najnovších trendov
 • Popis jednotlivých manipulačných úkonov
 • Tvorba interných noriem v tejto oblasti
 • Aktuálne zmeny v metodike povinného evidovania a správy dokumentov
 • Informácia o pripravovanej vyhláške o výkone správy registratúry orgánov verejnej správyOsobitné právne predpisy
 • Informácia o osobitných právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj osobitných právnych predpisoch, ktoré upravujú správu niektorých špecifických druhov dokumentov (účtovná, personálna, technická, obchodná agenda) vrátane výkladu ustanovení, ktoré sa viažu k správe dokumentov
 • Výklad ustanovení vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. vo vzťahu k hodnoteniu, vyraďovaniu a ochrane dokumentov
 • Účinné od 1.5.2013
 • Rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe dokumentov - spôsoby ich prijímania, triedenia, evidovania, spracovania, úschovy a ochrany využívania a vyraďovania v aktuálnej, modernej podobe
 • Aktuálne zmeny v metodike povinného evidovania a správy dokumentov
 • Registratúrny plán
 • Návod na tvorbu a spôsoby použitia
 • Aktuálne trendy v automatizovanej správe dokumentov (SW produkty v tejto oblasti)
 • Informácia o STN na tvorbu úradných a obchodných listov
 • Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k dokumentom:
 • 1. akým spôsobom, ako dlho a ktoré dokumenty treba uchovávať v zmysle osobitných právnych predpisov
 • 2. záruky ochrany a zachovania hodnoty dokumentov
 • 3. legálny spôsob likvidácie dokumentov

Cieľ kurzu

Seminár Správa registratúry je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty. Je určený najmä asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem.

Cieľová skupina

Je určený najmä asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku