Oracle 11g / 10g základy jazyka SQL

Organizátor kurzu: Macrosoft s.r.o
Oracle 11g / 10g základy jazyka SQL
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
20.02.2017 - 22.02.2017
Bratislava
24.02.2017 - 26.02.2017
Bratislava
18.04.2017 - 20.04.2017
Bratislava
12.06.2017 - 14.06.2017
Bratislava
9:00 - 15:00
Bratislava
Štefánikova 47
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

  Úvod do relačných databáz
 • databázová terminológia
 • zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
 • optimalizácia databáz
 • oboznámenie s technológiou, nástrojmi a prostredím Oracle 10g
 • Úvod do jazyka SQL
 • štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
 • dátové typy v databázach Oracle
 • DML – práca s dátami
 • výber údajov
 • základný syntax príkazu SELECT
 • projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
 • obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
 • triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
 • eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
 • tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
 • zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
 • vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
 • využitie pseudostĺpcov
 • výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
 • prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
 • výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
 • vkladanie údajov
 • priame vkladanie dát do tabuľky (INSERT)
 • vkladanie dát výberom z inej tabuľky
 • kontrola jedinečnosti vkladaných dát
 • úprava údajov
 • úprava všetkých riadkov a vybraných riadkov (UPDATE)
 • aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
 • odstraňovanie údajov
 • odstránenie všetkých a vybraných riadkov (TRUNCATE, DELETE)
 • odstránenie duplicitných riadkov
 • využitie funkcií
 • jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie)
 • agregačné funkcie
 • analytické funkcie
 • ostatné funkcie
 • DDL – tvorba a úpravy databázových štruktúr
 • vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
 • vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
 • integritné obmedzenia
 • materializované pohľady
 • indexy
 • sekvencie
 • odstraňovanie objektov (DROP)
 • Riadenie transakcií
 • potvrdzovanie transakcií (COMMIT)
 • odvolanie zmien (ROLLBACK)
 • vytváranie návratových bodov (SAVEPOINT)
 • DCL – kontrola databázových objektov
 • správa práv k databázovým objektom (GRANT, REVOKE)

Cieľ kurzu

SQL (Structured Query Language) je počítačový jazyk na manipuláciu s dátami (DML - výber, vkladanie, úpravu a mazanie), definíciu databázových objektov (DDL). Taktiež umožňuje administráciu databázy a nastavenie práv k objektom (DCL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.

Cieľová skupina

Predpokladá sa znalosť práce v MS Windows a určité skúsenosti so spracovávaním údajov. Predchádzajúce skúsenosti s jazykom SQL, Oracle alebo inými databázami sa nevyžadujú.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku