Články: Pre študentov
O projekte

Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20 Vyhláška 508/2009 Z.z.

Organizátor kurzu: MIPEL, spol. s r. o.
Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20 Vyhláška 508/2009 Z.z.
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
10.10.2018
Bratislava
Súkennícka 4
Apollo klub
od 9 do 14,30 hod.
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

V súlade so Zákonom  č. 124/2006 Z. z., § 15, 16 a 27, s Vyhláškou  č. 356/2007 Z. z. a Vyhláškou  č. 508/2009 Z. z., potrebuje splniť  fyzická osoba na získanie osvedčenia na činnosť na elektrických zariadeniach nasledovné podmienky:  Poučená osoba (§ 20) je fyzická osoba
Podľa článku  3.2.5. STN EN 50110-1:2014  je to osoba dostatočne poučená znalými osobami, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám,ktoré môže vytvárať elektrina. Podľa článku  4.2 STN 34 3100:2001  poučené osoby môžu:
  1. Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí,
  2. Pracovať na elektrických inštaláciách  nn bez napätia ,v blízkosti živých častí vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom,na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať (obmedzenia sa netýkajú jednoduchých prác podľa schváleného pracovného návodu),
  3. Pracovať na odpojených elektrických inštaláciách  vn a vvn s dohľadom , v blízkosti častí pod napätím môžu pracovať pod dozorom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať,
  4. Merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a podobne.
  • Obsahová náplň
Školenie je 1-dňové /4 vyuč. hodiny/ 
Prvá časť je určená všeobecne pre §20 - poučený pracovník.
Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom - určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci "Zápis o účasti" s podpisom oprávnenej osoby a lektora - revízneho technika s uvedením náplne prednášky.

Cieľ kurzu

Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia.     Osoba, ktorá prichádza do styku s elektrickým zariadením,  by mala byť minimálne poučená o elektrických zariadeniach a informovaná o nebezpečenstvách, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej manipulácie s nimi.  Nepoučená osoba je laikom. Laik by sa v súčasnosti v žiadnej organizácii, spoločnosti či vo firme nemal nachádzať.
Každý zamestnanec by mal absolvovať školenie zamerané na získanie odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a získať tak odbornú spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom  podľa § 20 – poučená osoba.   Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo na ňom vykonávať prácu v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.  Poučená osoba je prakticky každý, počnúc riaditeľom a končiac upratovačkou či vrátnikom.
Často sa zamieňa školenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§ 20) so vstupným školením o bezpečnosti práce pre novoprijatých zamestnancov, ktoré vykonáva bezpečnostný technik. Ide však o úplne odlišné predmetné školenie.
Pracovnici bez odborného elektrotechnického vzdelania prichádzajú pri svojej práci  do kontaktu s elektrickými zariadeniami – napr.elektrickými spotrebičmi, elektrickým náradím a pod.  Majú byť preto oboznámení s ich činnosťou z pohľadu bezpečnosti  obsluhy a majú vedieť, že pri nesprávnom zaobchádzaní s takýmito  zariadeniami (obsluha, práca v nevhodnom prostredí a pod. ) môže  dôjsť k   úrazu  človeka, a to aj s trvalými následkami.  Je potrebné si uvedomiť, že vždy je lacnejšia prevencia, ako znášanie  vzniknutých následkov. 
Sem môžeme zaradiť nasledovných pracovníkov:
Pracovníci v administratíve ,ktorí  používajú na pracovisku  elektrické spotrebiče ako sú variče, kávovary, mixéry,  elektrické kalkulačky, počítače, terminály, telefaxy, kopírovacie  stroje,tlačiarne, televízory, stolné svietidlá a pod.
Pracovníci vo výrobe , ktorí používajú elektrické zariadenia uvedené  v predchádzajúcom bode  a používajú ich len v nevýrobných  (suchých a čistých) priestoroch.
Pracovnici, ktorí používajú elektrické ručné náradie  ( ručné el. vŕtačky, ručné elektrické brúsky, elektrické spájkovačky a pod.)  Pracovnici,ktorí pracujú na pracovných strojoch (sústruhy a podobne).

Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou  "poučená osoba" §20  podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z.  s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania,  bez obmedzenia veku. 

Osvedčenie:

áno

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Revízni technici a projektanti - Vyhl. 508/2009 §24 školenie \"Príprava elektrotechnikov ku skúškam \"
0 hodnotení

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č.  124/2006 Z.z. o..

MIPEL, spol. s r. o.
Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23
0 hodnotení

Jednodňové školenie pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov  §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a zákona 124/2006 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/2007 Z.z.Osvedčenia,..

MIPEL, spol. s r. o.
Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj \"B\" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z
0 hodnotení

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

MIPEL, spol. s r. o.
Zobratiť všetky...