Články: Pre študentov
O projekte

Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p.
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
19.01.2017 - 20.01.2017
Bratislava III
16.02.2017 - 17.02.2017
Bratislava III
23.03.2017 - 24.03.2017
Bratislava
22.06.2017 - 23.06.2017
Bratislava
12.10.2017 - 13.10.2017
Košice
19.10.2017 - 20.10.2017
Bratislava
23.11.2017 - 24.11.2017
Bratislava
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

http://bpm-educat.com/seminar/detail/141-civilny-sporovy-poriadok-porovnanie-noveho-znenia-procesneho-pravneho-predpisu-s-povodnym-o-s-p

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradili, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor - sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré priniesol civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov. [u][/u]
1. deň
-  Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
- I. časť
         
 – Základné princípy         
 – Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)      
  – Príslušnosť súdu         
 – Zloženie súdu, vylúčenie sudcov           
– Strany (bývalí účastníci konania), procesné spoločenstvo, intervencia, splnomocnenie           
– Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty           
– Podanie, žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby           
– Procesný útok a procesná obrana 
2. deň
- Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok – II. časť
           
– Postup súdu po začatí konania           
– Predbežné prejednanie sporu           
– Pojednávanie           
– Dokazovanie, dôkazné prostriedky         
 – Rozsudok         
 – Uznesenie           
– Trovy konania           
– Platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz, rozsudok pre zmeškanie, rozsudok pre uznanie nároku, rozsudok pre vzdanie sa nároku           
– Spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory, individuálne pracovné spory           
– Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia           
- Iné opatrenia súdu
Lektor: Mgr. Maroš Fekete - po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave sa stal justičným čakateľom Mestského súdu v Bratislave. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky  bol v roku 2000 menovaný do funkcie sudcu na Okresnom súde Bratislava III, kde pôsobí dodnes a v rámci pracovného zaradenia má pridelenú agendu „Cb“, teda obchodné spory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam Občianskeho súdneho poriadku, mediácie, rozhodcovského konania, konania prvostupňového súdu a problematike rôznych druhov obchodných zmlúv. Vo svojom odbore patrí k vyhľadávaným lektorom. [u][/u]

Lektori:

Mgr. Maroš Fekete 

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete vrátane súvisiacich otázok vyhľadávania legálneho obsahu, ochrany vlastných autorských diel, prepojenia autorskoprávnej..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...