Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím

Organizátor kurzu: C&D Services s.r.o.
Kontrola exportu položiek s dvojakým použitím
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
01.02.2024
Trnava
18.04.2024
Trnava
9:00 -15:00 h., prestávky občerstvenie a obed.
Viac na:
https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/
Trnava
Starohájska 9/B
C&D Services s.r.o.
180 EUR bez DPH
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Klienti
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

 • Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím
 • Základné pojmy a vysvetlenie ich významu
 • Rozsah pôsobnosti kontroly
 • Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike
 • Predkladanie žiadostí a povoľovacie konanie
 • Vývozné povolenie a povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb  
 • Zoznamy položiek s dvojakým použitím a ich aktualizácia
 • Colné konanie pri položkách s dvojakým použitím
 • Kontrolné opatrenia a povinnosti vývozcov
 • Zoznam položiek a technológie s dvojakým použitím (príloha I)
 • Podmienky nakladania s týmto to položkami a ich špecifikácia

Kategórie položiek s dvojakým použitím:
0  Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo
1  Osobitné materiály a súvisiace príslušenstvo
2  Spracovanie materiálov
3  Elektronika
4  Počítače
5  Telekomunikácie a „ochrana informácií“
6  Snímače a lasery
7  Navigácia a letecká elektronika
8  Námorné loďstvo
9  Letectvo, kozmonautika a pohon

 • Všeobecné vývozné povolenie EÚ (príloha II)
 • Vzor individuálneho alebo rámcového vývozného povolenia (príloha IIIa)
 • Vzor povolenia pre poskytovanie sprostredkovateľských služieb (príloha IIIb)
  • Spoločné prvky pre uverejňovanie v úradných vestníkoch členských štátov (príloha IIIc)
 • Zoznam  tovaru  pre povolenie na transfery položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ (príloha
  IV)

Cieľ kurzu

Naučíme Vás všetko o systéme
spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky ktorou kompetentné orgány vynucujú
a monitorujú v členských štátoch 
pohyb  položiek s dvojakým
použitím. Uplatňujú sa efektívne  kontroly
na základe spoločných zoznamov položiek s dvojakým použitím vrátane ich
aktualizácie, zoznamu destinácií a smerníc ktoré sú účinnými prvkami systému
kontroly exportu. Zodpovednosť za rozhodovanie o žiadostiach o vývozné
povolenia spočíva na národných úradoch. Prenos softvéru a technológie
prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do destinácií mimo EÚ
sa musí taktiež kontrolovať. Mimoriadna pozornosť je venovaná problematike
reexportu a konečného použitia. Právomoci colných orgánov podľa Colného kódexu
spoločenstva a jeho vykonávacieho nariadenia sú zachované.  Členské štáty ponechajú právo vykonávať
kontroly transferov určitých položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ s cieľom
garantovať verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.

Cieľová skupina

Všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Vývozcovia, dovozcovia, výrobné firmy, distribútori, sprostredkovatelia, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, pracovníci logistiky, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a
zástupcovia v colnom konaní.

Odborný garant:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.

Lektori:

Mgr. Jozef Vaško, em h.c.i.

Osvedčenie:

ÁNO

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi rozdelenie doložiek (E,F,C,D), nové podľa druhu dopravy výklad doložiek s..

C&D Services s.r.o.
Intrastat-SK 2023 - spravodajská povinnosť pre rok 2023
0 hodnotení

[u]1. časť – úvod do intrastatu, právny základ, intrastat povinnosť, intrastat kódy, 3 hodiny[/u] platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie, zmeny v zákone..

C&D Services s.r.o.
Daňový sklad
0 hodnotení

Ako sa stať prevádzkovateľom na spotrebiteľské balenie cigariet, podmienky vydávania povolenia Skolenie so zameraním na prevádzku daňového skladu na cigarety. legislatívny základ osobitosti..

C&D Services s.r.o.
Zobratiť všetky...