Zmysel pre morálku a spravodlivosť môže predznačovať vysoké IQ dieťaťa

Foto: Bigstock
Intenzívna citlivosť dieťaťa a jeho neschopnosť riešiť problémy, ktoré okolo seba vníma, mu môžu spôsobovať veľkú emocionálnu bolesť. / Foto: Bigstock

Už priekopníčka vo vzdelávaní, Dr. Leta Hollingworth, ktorá založila prvú školu pre nadané deti v USA, písala o rozšírenom idealizme a zmysle pre spravodlivosť a všimla si, že čím chytrejšie dieťa, tým je väčšia je pravdepodobnosť, že má obavy súvisiace s idealizmom. Aj ďalšie, novšie poznatky od Dr.  Silverman a Dr.  Daniels, poukazujú na túto črtu vysokej inteligencie s tým, že nadané deti a dospelí so sklonom k idealizmu môžu intenzívne a citlivo hľadať hlbší zmysel. Vtedy hovoríme o morálnej citlivosti.


 

5 typov morálnej citlivosti u nadaných detí

Dr. Silverman, zakladateľka Gifted Development Centre, sa venuje rozvoju nadaných vyše 35 rokov a vo svojom centre vyhodnotila 1800 nadaných detí s vysokým stupňom morálnej citlivosti. Morálne hodnoty u nadaných vo svojich výskumoch potvrdzuje aj psychiater a psychológ Dabrowski, ktorý špecifikoval 5 typov morálnej citlivosti. Tieto Dr. Silverman rozšírila o vlastné rodičovské postrehy pri svojich deťoch:

 

  • Dieťa je úprimné, povie pravdu, aj keď sa dostane do problémov. Ľahko mu preto aj ubližujú. Dieťa má jasno v tom, čo je správne a čo nie.
  • Dieťa je citlivé k pocitom iných a má vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Spriatelí sa s “outsiderom” triedy a nebude tolerovať krutosť od ostatných detí. Dieťa sa ozve aj vtedy, ak cíti, že učiteľ sa správa k deťom nevhodne.
  • Dieťa je veľmi citlivé a ľahko rozrušené kritikou okolia alebo ignorovaním jeho návrhov. Je veľmi dospelé na svoj vek. Je súcitné, veľmi dobre si uvedomuje pocity a potreby iných. Má vyvinutý pocit spravodlivosti a pre morálne hodnoty. Ľahko odpustí tým, ktorí ho urazili.
  • Dieťa si uvedomuje svet vôkol seba a má dobre vyvinutý zmysel pre morálku a hodnoty, ktoré prekračujú pravidlá. Dieťa rozmýšľa, čo je správne v konkrétnej situácii a za daných okolností.
  • Dieťa má silný zmysel pre to, čo je správne a nesprávne, akoby sa s tým narodilo. Ako rodičia sprevádzame deti a ideme im príkladom ako byť principiálny, ale tento typ detí vie, čo je správne a čo nie intuitívne.

 

Dr. Silverman dodáva, že ak chceme mať morálnych lídrov v budúcnosti, mali by sme tejto črte nadania porozumieť a postarať sa o vnútorný svet nadaných detí. Na základe svojej praxe uvádza, že čím vyššie IQ dieťa má, tým skôr sa jeho morálne obavy rozvíjajú a majú hlbší vplyv na dieťa. Aby bolo dieťa schopné transformovať morálnu citlivosť do uvážlivých morálnych krokov, je na to potrebná aj určitá zrelosť.

 

Riziká morálnej citlivosti pri asychronizovanom vývoji dieťaťa

Táto intenzívna citlivosť dieťaťa a jeho neschopnosť riešiť problémy, ktoré okolo seba vníma, mu môžu spôsobovať veľkú emocionálnu bolesť. Jeho spôsob uvažovania, cítenia a konania mu môže spôsobovať stres, keďže dieťa dokonca neraz odporuje zaužívanej praxi či tradíciám, ktoré jeho rovesníci nasledujú bez námietok.

 

Mať vedomosti alebo schopnosť rozmýšľať nie je to isté ako mať schopnosť urobiť správne rozhodnutie. Naopak, mať schopnosť jednať so súcitom alebo ukázať svoj postoj, čo je spravodlivé, jednoducho nemusí nutne znamenať, že dieťa dokáže formulovať, prečo sa tak alebo onak správalo.

S takýmto konaním, rozmýšľaním či cítením ste sa mohli stretnúť aj u hlavného hrdinu, vysoko inteligentného a citlivého 16-ročného chlapca, v románe Kto chytá v žite. Holdenove prianie stáť pri okraji priepasti a chytať deti, ktoré sa hrajú na žitnom poli a netušia, že na jeho konci je priepasť, je symbolom snahy zachrániť čisté bytosti pred skazením - prispôsobením sa spoločnosti, ktorá svojich členov mení a sťahuje do priepasti, pretože Holden ju už zbadal. Aj keď má chlapec všetky predpoklady - vysoký potenciál i podporu rodiny k tomu, aby vyštudoval najlepšiu školu v krajine, robí rozhodnutia, ktoré vedú k jeho opakovanému vylúčeniu z viacerých významných škôl.

 

Kým idealizmus môže byť úžasná vec, rodičia nadaného dieťaťa by mali dávať pozor na jeho tichú úzkosť, pretože práve nakuklo do Pandorinej skrinky a nemá pri svojom asynchronizovanom vývoji poňatia, čo robiť ďalej.

 

Keď je intenzita a citlivosť kombinovaná s idealizmom, čo sa u nadaných detí a dospelých často stáva, môže to prinášať dobré veci. Títo ľudia totiž jasne vidia, ako by veci mali byť správne. Tiež ich to ale môže viesť k frustrácii, strate ilúzií a nešťastiu. Niekedy to podnecuje k perfekcionizmu, inokedy spôsobuje existenčné depresie. Musíme týmto deťom v našich vzťahoch prejavovať porozumenie a poskytovať starostlivosť, aby sa necítili osamelo a bez pomoci vo svete, ktorý sa zdá byť paradoxný, svojvoľný a dokonca absurdný. Môžeme im pomáhať a podporovať v ich idealizme a vlastne musíme, ak chceme, aby bol svet lepším miestom.

- James T. Webb, PhD., zakladateľ SENG, jeden z 25 najuznávanejšich US psychológov v oblasti vzdelávania nadaných


L.K. Silverman, PhD.: The Moral Sensitivity of Gifted Children and the Evolution of Society, článok Sep 14, 2011, SENG

 

Autorkou článku je matka 2 nadaných detí, konzultantka v oblasti riadenia a rozvoja ĽZ s 15 ročnou praxou, kariérova koučka a certifikovaná facilitátorka, zakladateľlka združenia EQ4Kid Centrum, ktoré podporuje  emocionálny a sociálny rozvoj detí. Osobitne sa centrum zasadzuje za nadobudnutie životnej rovnováhy nadaných detí.

Čítajte viac o téme: Nadané deti
Zdieľať na facebooku