Kedy cíti naše dieťa dobro?

Foto: Pexels
Aj deti prežívajú často stres a mali by sme si všímať, či ho dokážu v bežnom živote i zvládať. / Foto: Pexels

My dospelí máme tendenciu vidieť svet detí ako šťastný a bezproblémový. Koniec koncov, deti nechodia do práce, nepotrebujú si prácu udržať, platiť účty či hypotéku. Tak čoho by sa mali obávať? Hocičoho!


Každé jedno dieťa má obavy a do určitej miery prežíva stres. Lekár, endokrinológ Hans Selye definuje stres ako nešpecifickú, poplachovú a obrannú reakciu, ktorou sa organizmus bráni narušeniu homeostázy ako základného predpokladu adaptácie na vonkajšie prostredie. Stres teda znamená "byť vystavený vonkajším silám alebo tlakom". Krehká bublina dieťaťa denne naráža na vonkajšie sily a tlaky. Zdrojom sú často požiadavky rodiny, priateľov, školy, ale veľakrát prichádzajú aj z vnútra dieťaťa,  ako výsledok nerovnováhy medzi jeho očakávaniami a schopnosťami.

Ako rodičia, chceme vidieť naše deti uspieť. Sme hrdí, keď má dieťa klavírny recitál, reprezentuje školu, pravidelne sa zúčastňuje olympiády alebo má vynikajúce výsledky v škole. Našu rodičovskú energiu smerujeme k tomu, aby sa dieťa naučilo lyžovať, plávať, aby ovládalo cudzí jazyk a v neposlednom rade, aby plnilo očakávania okolia. Ako ale naše dieťa vedieme k tomu, aby nadobudlo zručnosť zvládať všetky tieto stresové situácie? Čo robíme preto, aby si dieťa svoju bublinu mohlo uchrániť, spevňovať ju a zväčšovať? Má naše dieťa potrebný priestor pre seba? Ukázali sme mu spôsob, ako si oddýchnuť a ako načerpať sily, alebo je televízia, i-Pad, či Facebook jediný spôsob ako sa môže dieťa upokojiť? Možno sa to zdá nemožné, ale existuje veľa techník a spôsobov naučiť dieťa zvládať stres a to v oboch rovinách - konštruktívne riešenie problému a kontrola emocionálneho dopadu.

V rámci osvojovania si konkrétnych techník, má svoje pevné miesto aj relaxácia. Počas mojej praxe s deťmi, mi práve pri relaxačnej hre na moju otázku: "Čo teraz cítiš" , 8-ročný chlapec odpovedal: „Goodness“ (Dobro). Vďaka, veľká vďaka, Inuk.

Pozorujme svoje dieťa, kedy cíti dobro. Ak to nevidíme, spýtajme sa ho a trpezlivo si počkajme na jeho odpoveď. Ak dieťa odpoveď nepozná, pomôžme mu ju nájsť. A umožnime mu chvíle dobra denne prežívať.

 

 


Autorom článku je matka 2 nadaných detí, konzultantka v oblasti riadenia a rozvoja ĽZ s 15 ročnou praxou, kariérova koučka a certifikovaná facilitátorka, zakladateľlka združenia EQ4Kid Centrum, ktoré podporuje  emocionálny a sociálny rozvoj detí. Osobitne sa centrum zasadzuje za nadobudnutie životnej rovnováhy nadaných detí.

 

Čítajte viac o téme: Stres
Zdieľať na facebooku