Články: Pre študentov
O projekte

 

Nadané deti bývajú vysoko senzitívne

Katarína Sabolová
Autor článku
Foto: Shutterstock
Vysoká senzitivita u detí býva často znakom, že máte doma nadané dieťa. / Foto: Shutterstock

Stáva sa vám často, že vás zaskočí reakcia vášho dieťaťa, ako napr. podivné reakcie na zvuk, náhly výbuch sĺz, alebo nutnosť vstať v nevhodnom čase? Môžu to byť príznaky jeho nadania. Veľa výskumov potvrdilo, že nadanie dieťaťa je oveľa komplexnejšie než poukazujú výsledky jeho IQ testov a má priamy vplyv aj na jeho správanie.  Poľský psychiater a psychológ Kazimierz Dabrowski identifikoval päť typov intenzít, ktoré sú s nadaním silno prepojené. Jeho kolega psychológ Michael Piechowski k nim doplnil anglický termín „overexcitabilita“ (skr. OE) a žartoval, že sa jedná o „Original Equipment“ – originálne vybavenie jedinca. V skutočnosti hovoríme o vrodenej zvýšenej schopnosti reagovať na podnety.

 

U nadaných detí sa dnes vyskytuje táto zvýšená citlivosť omnoho častejšie ako kedykoľvek predtým. Hoci nadané dieťa môže byť nositeľom jednej alebo viacerých overexcitabilít, nemusí to byť vždy pravidlom. Tu je 5 oblastí, v ktorých sú podľa Dabrowskiho nadané deti vysoko senzitívne.

 

Dieťa prenasleduje nekonečná zvedavosť

Hovorí jej Intelektuálna Overexcitabilita. Zvedavé a bystré dieťa, ktoré neustále kladie prekvapujúce až zarážajúce otázky, hľadá súvislosti a rado diskutuje v teoretickej rovine. Ide do hĺbky pri témach, ktoré ho zaujímajú a má schopnosť rýchlo pochopiť  jeho obsah.

 

Dieťa má obrovskú predstavivosť

Nazval ju Imaginárna Overexcitabilita. Hnacím motorom dieťaťa je tvorivosť a jeho imaginárny svet. Má schopnosť pretaviť ho do príbehu či maľovania. Dieťa pri tomto type intenzity si často pletie realitu s fikciou, sníva s otvorenými očami, alebo inak zamestnáva svoju myseľ.

 

Dieťa je citlivé na rôzne podnety

Zmyslová Overexcitabilita je ďalšou zo schopností týchto detí. Dieťa prejavuje silnú reakciu na zvuky, svetlo, dotyk, pachy alebo chute. Reakcia na podnet môže byť pozitívna s túžbou naďalej zažívať tento pocit, alebo odpudzujúca, vyvolávajúca odpor. Dieťa má schopnosť pohltiť sa láskou k umeniu, hudbe a prestať vnímať svet okolo seba.

 

Dieťa potrebuje byť neustále v akcii

Psychomotorická Overexcitabilita je názov pre silnú potrebu nadaného dieťaťa byť v pohybe. Dieťa miluje pohyb, je energické a aktívne, prejavuje horlivé nadšenie. Má schopnosť byť neustále v akcii. Ide o dieťa s veľkým množstvom energie, ktorej prebytok sa môže pretaviť do rýchlej reči alebo nadmerného rozprávania, zlozvykov ako ohrýzanie nechtov, či kopanie nohami pod stolom.

 

Emócie týmito deťmi skutočne lomcujú

Emocionálna Overexcitabilita sa vyskytuje u detí, ktoré trpia intenzívnym emocionálnym prežívaním. Aj menšie tragédie alebo nespravodlivosť vyvolávajú u nich nečakané reakcie. Môžu sa javiť ako deti, ktoré dramatizujú, alebo chcú upútať pozornosť. Avšak takéto dieťa jednoducho preciťuje emócie oveľa intenzívnejšie, či už je to radosť alebo smútok. Táto citlivosť sa môže pretaviť do schopnosti súcitiť, empaticky vnímať potreby ostatných a potreby starať sa o iných.

 

Týchto päť overexcitabilít môže v skutočnosti dieťaťu sťažovať fungovanie doma aj v škole. Intenzívne cítenie, myslenie, konanie či intenzívna a zmyslová predstavivosť sú pre nadaného jedinca náročné. Navyše, nadané deti i dospelí, sú často nepochopení sebou aj svojim najbližším okolím. Ich vzrušenie je vnímané ako výstredné správanie, ich prílišná energia ako hyperaktivita alebo nervozita, ich vytrvalosť ako nepríjemná neodbytnosť,  ich predstavivosť ako uhýbanie pozornosti, ich silné emócie a citlivosť ako prejav nezrelosti, ich kreativita ako nezávislosť alebo potreba byť v opozícii a ich vášeň ako nebezpečný popud. Pri diskusiách rodičov i učiteľov sa často spomínajú obavy a negatívne príklady, keďže okolie má tendenciu tlačiť dieťa a jeho intenzitu prežívania do spoločensky akceptovaných noriem. Nezabúdajme však, že táto energia so sebou prináša aj veľkú radosť, údiv, krásu, súcit i inovatívne nápady. Asi najdôležitejšie je prijať, uznať a vychutnať si jedinečnosť každého nadaného dieťaťa, byť mu oporou pri prežívaní skúseností jeho unikátnym spôsobom, pomôcť mu porozumieť sebe samému a naučiť ho vnímať svoju silu - svoju schopnosť podávať telesný alebo duševný výkon ako dar.

 


Zdroj:  PhD. Daniels S., PhD. Piechowski M.M : Living with Intensity

 

Autorom článku je matka 2 nadaných detí, konzultantka v oblasti riadenia a rozvoja ĽZ s 15 ročnou praxou, kariérova koučka a certifikovaná facilitátorka, zakladateľlka združenia EQ4Kid Centrum, ktoré podporuje  emocionálny a sociálny rozvoj detí. Osobitne sa centrum zasadzuje za nadobudnutie životnej rovnováhy nadaných detí.

 

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť

Čítajte viac o téme: Nadané deti
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.