Články: Pre študentov
O projekte

 

Aktivity spojené s hádzaním a skákaním

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
Deti majú pohyb rady, a tak môžete využívať aj tie aktivity,ktoré sú zamerané na skákanie a hádzanie. / Foto: Bigstock

Deti majú nekonečné množstvo energie, a tak je potrebné ich nejakým spôsob neustále zabávať a motivovať k pohybu. Dnes vám ponúkame niekoľko hier, ktoré sú zamerané hlavne na skákanie a hádzanie.

 

Už v mnohých historických záznamoch nachádzame informácie o ľudských výkonoch v rôznych druhov skokov. Sú zaznamenané skoky s rôznym náčiním i bez neho. Podobne je to aj s hádzaním. Ani v dnešnej dobe neexistuje dôvod  na to, aby sa žiaci týmto športovým disciplínam nevenovali. Pozrime sa na niekoľko hier a aktivít, ktoré využívajú už spomínané hádzanie a skákanie.

 

Preskoč sám seba

Žiak si ľahne na chrbát a spoluhráč označí na zemi výšku jeho postavy alebo vyznačí obrys celého tela. Žiak, ktorý ide skákať, sa postaví na úroveň svojich nakreslených chodidiel a snaží sa čo najmenších počtom skokov preskočiť svoje „ ležiace“ telo.

 

Skoky cez škatule

Žiaci sa pokúšajú preskočiť čo najviac škatúľ na šírku alebo na výšku. Škatule môžete postaviť vedľa seba alebo poukladať na seba. Miesto odrazu je od prvej škatule vzdielenej  od 30 cm až po jeden meter. Záleží od  veku žiakov. Najprv si môžu vyskúšať preskok jednej škatule, potom môžete pridávať ďalšie. Môžete skúsiť skákať aj na presnosť do škatule, ktorá je umiestnená v určitej vzdialenosti od miesta odrazu.

 

Skákaná

Na chodník nakreslite štvorcovú sieť a jednotlivé polia napreskačku očíslujte. Žiaci potom môžu skákať z poľa do poľa podľa poradových čísel. Začnú skokom do jednotky, z nej preskočia do dvojky, potom do trojky a podobne. Kto skočí na čiaru, dotkne sa nohou zeme, urobí skok navyše alebo skočí do nesprávneho poľa, vypadáva z hry. Najprv skáču obidvomi nohami naraz, potom na pravej, neskôr na ľavej nohe, zo zaviazanými očami alebo odzadu.

 

Skokanské cvičisko

Hviezdicovým spôsobom vytvorte dráhy s rôznou výškou prekážok a s rôznymi vzdialenosťami medzi sebou. Žiaci môžu bežať, skákať obidvomi nohami naraz, skákať nožničkami a podobne.

 

Skákanie na body

V určenom čase, napríklad za 3 minúty, sa súťažiaci snažia získať čo najviac bodov za skoky do bodových pásiem. Doskočisko je rozdelené do pásiem, ktoré sú obodované. Po 10 metroch rozbehu sa skokan odrazí v odrazovom území širokom 1,5 metra, preskočí nízku prekážku, doskočí na doskočisko a získa určitý počet bodov. Obehne métu za doskočiskom a varcia sa na začiatok rozbehu. Hodnotíme jednotlivcov alebo družstvá.

 

Súťaž štvorčlenných družstiev

Pri tejto aktivite súťažia dve štvorčlenné družstvá. Obidve družstvá skáču oproti sebe. Skokan z jedného družstva začína pokus na štartovacom mieste a štyrmi striedavými skokmi z nohy na nohu sa snaží doskočiť čo najďalej. Miesto doskoku sa stáva východzím bodom pre skokana z druhého družstva, ktorý skáče opačným smerom späť. Začínajúce družstvo prehráva vtedy, ak posledný skokan z družstva súpera preskočí ich štartovaciu čiaru.

 

Štyri stanovištia

Učiteľ vytvorí 4 stanovištia. Gumené latky umiestni v rôznych výškach. Žiaci sa ich snažia preskočiť odrazom a zároveň musia plniť nasledujúce úlohy:

  • Na 1. stanovišti si po odraze tlesknú do dlaní.
  • Na 2. stanovišti preskočia latku nožničkami.
  • Na 3. stanovišti prebehnú latku ako prekážku.
  • Na 4. stanovišti preskočia latku z odrazového mostíka.

V mieste doskoku musia byť umiestnené žinienky.

 

Padajúca lopta

Žiaci si ľahnú na zem a natiahnu si nohy. Loptu držia rukami na hrudníku. Potom vyhodia loptu do výšky, rýchlo sa bez pomoci rúk zdvihnú a vyhodenú loptu sa snažia chytiť pred dopadom na zem.

 

Papierový cieľ

Položíme na zem papier A3. Dva metre od neho vyznačíme čiaru. Od tejto čiary hádžu žiaci tenisovoú loptičku na papier A3 a rátajú si úspešné pokusy.

 

Kuželky a lopta

Na  pevnom povrchu postavíme dve kuželky na vzdialnosť asi 15 metrov. Triedu rozdelíme do  2 družstiev. Každé polovica má jednu kuželku. Jedno družstvo má loptu a snaží sa zraziť k zemi súperovu kuželku. Z miesta, kde dopadla lopta, hádže neskôr zástupca druhého družstva. Postupne si vystriedajú všetci žiaci. Počíta sa, na koľký hod v poradí sa družstvu podarí zraziť súperovu kuželku.

 

Hádžeme tenisové loptičky

Na zem postavíme vedro a hádžeme doň z trojmetrovej vzdialenosti tenisové loptičky. Žiaci sa pokúsia do vedra hodiť čo najviac loptičiek. Postupne učiteľ zväčšuje vzdialenosť.

 

Čierny Peter

Učiteľ na rovnom povrchu vyznačí pomocou krátkych povrazov dve rovnobežné línie, ktoré sú od seba vzdialené 3 – 5 metrov. Triedu rozdelíme do dvoch družstiev, ktoré sa postavia čelom k sebe. Potom vyberieme jedného žiaka, ktorý bude mať zaviazané oči. Stojí na úrovni stredovej osi. Hráči obidvoch družstiev si medzi sebou prehadzujú loptu a v okamžiku, keď nevidiaci povie STOP, vypadáva z hry ten hráč, ktorý má buď loptu v ruke, alebo ho hodil a ešte ho nikto nechytil. Slovo STOP môže povedať kedykoľvek a koľkokrát chce. Cieľom je však vyradiť z hry čo najviac hráčov za 1 minútu. Učiteľ strieda žiakov, ktorým zaviaže oči.

 

Lietajúca papierová guľa

Učiteľ vytvorí napríklad zo starých novín objemnú papierovú guľu. Tú potom nadhodí do výšky tak, aby letela aspoň 4 metre vysoko. Žiaci sa ju postupne počas jej letu snažia zasiahnuť malou loptičkou.

 

Lietajúce kartičky

Žiakov rozdelíme do dvoch skupín. Nastriháme približne 20 kariet z tvrdého papiera s rozmermi 12x8 centimetrov. Potom pred každé družstvo položíme škatuľu od topánok, žiaci sa postavia do vzdialenosti 1 meter od nej a každý žiak začne postupne hádzať svoju kartičku do škatule. Keď sa všetci žiaci vystriedajú, učiteľ zráta, ktoré družstvo má viac kariet v škatuli.

 

Zásah

Učiteľ vytvorí na zemi z povrazov kruh s priemerom 1 meter. Od stredu kruhu potom vyznačí vo vzdialenosti 3 - 5 metrov dve čiary. Za každú čiaru sa postavia dve družstvá. Hráči v prvom družstve majú k dospozícii krúžky napríklad červenej farby, žiaci v druhom družstve majú krúžky napríklad modrej farby. Postupne hádžu svoje krúžky do vyznačeného kruhu. Vyhráva to družstvo, ktoré má viac krúžkov v kruhu.

 


ZDROJ: A.Kaplan, D. Bartunek, J.Neuman: Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.