Články: Pre študentov
O projekte

 

Marek Herman: Zázračné slová, ktoré pomáhajú v procese učenia

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Zuzana Gránska
Marek Herman hovorí, že ak je v škole atmosféra príjemná, pokojná a radostná, dieťa sa učiť väčšinou chce. / Foto: Zuzana Gránska

Marek Herman hovorí o tom, že aj v procese učenia sú slová dôležité a približuje, čo deti očakávajú od učiteľov.

 

Marek Herman v súčasnosti patrí medzi najznámejšie osobnosti z oblasti výchovy detí na česko-slovenskej scéne. Je to český vysokoškolský pedagóg a lektor osobného rozvoja. Venuje sa najmä výchove a sebapoznávaniu detí do veku šesť rokov. Externe prednáša na Univerzite Palackého v Olomouci a VŠE v Prahe.Vo svojej prednáške na konferencii Rodiče vítáni porozprával o tom, ako motivovať deti pri učení a ako v skutočnosti tento proces prebieha.

 

Proces učenia súvisí so slovami

Marek Herman hovorí: „Ak chceme deti učiť, musíme v mozgu aktivivovať synapsie konkrétnymi slovami. Vonkajší okruh aktivijume slovami vidím, počujem, cítim. Vnútorný okruh aktivujeme slovami chcem, myslím, hovorím.“

Marek Herman vo svojej prednáške tiež vysvetľuje, čo pre deti v predškolskom veku znamenajú jednotlivé slová. VIDÍM znamená pre ne vnímam obrazy. POČUJEM znamená vnímam zvuky. HLAS pre deti znamená vyjadrenie harmónie vnútorných orgánov. Malé deti sa veľmi citlivo nalaďujú na hlas dospelého človeka. Veľmi pozorne si všímajú hlas rodičov i učiteliek v materskej škole. Slovo CÍTIM pre deti znamená hľadanie pravej podstaty veci. Chcú vedieť, ako to naozaj na svete funguje. Slovo CHCEM znamená, že dávam energiu, uvádzam veci do pohybu. Slovo MYSLÍM môžeme preložiť ako vnútorné rozprávanie. Slovo HOVORÍM znamená zdieľam. Toto slovo sa stáva kľúčovým pre učenie. S procesom učenia súvisia aj slová SMIEM a NESMIEM. Keď dieťa myslí na tieto slová, premýšľa nad tým, či mu rodičia alebo učitelia niečo dovolia, či ho v tom podporujú a podobne. Toto súvisí hlavne s atmosférou v triede. Ak je atmosféra príjemná, pokojná a radostná, dieťa sa väčšinou učiť chce. V opačnom prípade je to dosť problematické.

 

Kľúčové pre život sú slová CÍTIM a CHCEM

„Tieto dve slová sú kľúčové preto, lebo predstavujú telesný a energetický princíp nášho správania. Hovoríme tomu aj intuícia. Najdôležitejšie pre život je to, čo cítime a tiež  to, čo chceme. Od tohto sa potom odvíjajú všetky procesy v našom živote,“ upozorňuje Marek Herman. Zároveň tiež hovorí, že u väčšiny ľudí primárnym sa stáva pocit bezpečia, lásky, túžba po uznaní a túžba po podnetoch. Už malé dieťa verí, že veci sú zmysluplné a že ono samotné môže byť užitočné.

 

Najdôležitejším podnetom pre dieťa je dôverný vzťah

Deti potrebujú žiť v skutočných a dôverných vzťahoch. Mnoho problémov vyplýva hlavne z toho, že nemajú uspokojenú potrebu dôverného vzťahu. Toto potom často vedie v dospelosti  k závislosti na práci alebo na jedle. Jedlo a práca predstavujú náhradné riešenie pre uspokojenie dôverného vzťahu, ktorý chýba.

 

Aby sa deti mohli učiť, potrebujú cítiť dôverný vzťah

Deti najviac zo všetkého zaujíma, akí sme my dospelí ako ľudia. Ich nezaujíma, akí sme odborníci. Deti hľadajú niekoho, kto im povie, ako funguje život. Potrebujú cítiť vzťah, ináč ich učenie vôbec nebaví. Okrem toho sa potrebujú tiež cítiť užitoční. Učiteľ môže dieťa inšpirovať. Vychovať ho musí rodič. „ Základnú esenciu pre život nasáva dieťa od 6 do 12 mesiacov od svojich rodičov. Práve vtedy potrebuje najviac nehy, dotykov, vône, rytmu a jednoduchej prítomnosti  rodičov. Ak dieťa toto všetko dostáva od rodičov až do 6 rokov, je výborné naštartované do života a do školy,“ upozorňuje Marek Herman.

 

Ak  spomínané slová v mozgu počas učenia neaktivujeme, dieťa sa učiť nebude

Ak dieťa na vyučovaní nezažíva už tri zo spomínaných slov, proces učenia je nulový. Všetky zo spomínaných slov sú veľmi dôležité, ale najdôležitejšie sú slová SMIEM - NESMIEM. Dieťa sa musí cítiť v škole bezpečne a šťastne. A musí tiež cítiť, že sa učí užitočné veci. Deti 80 percent informácií zo školy zabúdajú preto, lebo ich v živote nepotrebujú. Dnes už nepotrebujú informácie, tie si kdekoľvek nájdu. Dnešné deti akútne potrebujú ČLOVEKA, ktorý by bol sprievodcom v ich živote a ktorý by ich naučil, ako majú žiť. Marek Herman však upozorňuje aj na to, že deťom je potrebné nastoliť pravidlá a trvať na ich dodržiavaní.

 

Čo by si mali učitelia najviac uvedomiť?

Marek Herman odporúča učiteľom, aby si vždy pred vyučovaním uvedomili, že keď sa žiaci na nich pozerajú, hľadajú odpovede hlavne na tieto otázky:

Aký človek je tento učiteľ?Môžem mať s ním vzťah?

Môžem ja ako žiak niečo užitočné urobiť na hodine?

Učivo, ktoré sa učím, je pre mňa užitočné?

Môžem sa v tejto triede cítiť bezpečne?

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.